Jesteś tutaj: Start / AKTYWNA TABLICA

AKTYWNA TABLICA

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

„Aktywna Tablica” to rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017-2019, który nasza szkoła realizuje od października 2019 r. W ramach programu zakupiono dwa monitory interaktywne, finansowane w następujący sposób: 20% z funduszy gminnych, 80% ze środków budżetu państwa.

Tablice multimedialne zostały umieszczone w klasach nr 2 i 7. Został powołany szkolny e-koordynator, którego zadaniem było monitorowanie i koordynowanie działań, a także określenie sposobu korzystania z monitorów i efektywnego wykorzystywania technologii TIK w trakcie zajęć edukacyjnych. W pracę włączyły się Zespoły I i II Etapu Edukacyjnego. W trakcie roku szkolnego wszyscy nauczyciele i uczniowie mieli możliwość korzystania z tablic podczas realizacji działań dydaktycznych i wychowawczych. Stanowiły one pomoc w rozwijaniu kluczowych kompetencji z zakresu Technologii Informacyjno - Komunikacyjnej, przygotowywania uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym, rozwijaniu naturalnych potrzeb uczniów, ale także nauki wyszukiwania, przetwarzania, weryfikacji, selekcji oraz tworzenia informacji przez nauczycieli.

Zarówno nauczyciele jak i uczniowie mają możliwość pełnego wykorzystania możliwości tablic, a więc pisania i rysowania, wyświetlania materiałów edukacyjnych, tekstów, ilustracji, e-booków. Korzystają z notatek i zasobów internetu w czasie rzeczywistym. Dzięki monitorom uczniowie wykonują ćwiczenia interaktywne, oglądają animacje i symulacje komputerowe ilustrujące zjawiska przyrodnicze, fizyczne, chemiczne czy matematyczne. Sprzyja to aktywności uczniów podczas zajęć lekcyjnych, mobilizuje także uczniów słabszych do aktywnej pracy podczas lekcji. Pozwala na rozwój umiejętności posługiwania się technologią informacyjną w szerokim zakresie, ale też uczy o zagrożeniach wynikających z korzystania z zasobów cyfrowych.

W październiku nauczyciele naszej szkoły odbyli szkolenie dotyczące pracy z tablicą multimedialną. Oprócz tego odbyły się szkolenia Rady Pedagogicznej z wykorzystaniem tablicy na następujące tematy:

-  ,,Procedura – NIEBIESKA KARTA”

-  ,,Problem przemocy i uzależnień w środowisku szkolnym”,

-   Procedury przeprowadzania sprawdzianu ósmoklasisty,

-   Dokumentowanie pracy zdalnej na platformie Google Classroom,

-  Cyberprzemoc i zagrożenia w internecie.

Poza tym przy wykorzystaniu tablic prowadzone były: Europejski Tydzień Kodowania (#CodeWeek2019), zajęcia kreatywne, lekcje wychowawcze oraz spotkania i warsztaty dla uczniów na temat:

 • Bezpieczne ferie - prowadzonych przez przedstawicieli KPP i PSSE,

„Zgrany zespół – integracja w obrębie klasy/grupy, z dala od używek”- poświęcone tematyce integracji, komunikacji oraz alternatywnym sposobom spędzania czasu wolnego. Uczniowie mieli okazję poznać rodzaje komunikacji - jednostronnej i dwustronnej, werbalnej i niewerbalnej, techniki aktywnego słuchania.

Autor: Barbara Kozłowska

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-06-02
Data publikacji:2020-06-02
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Kozłowska
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Dmochowska
Liczba odwiedzin:1443