Projekt "EKSPERYMENTUJĘ, ODKRYWAM, WIEM"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Nasza szkoła wraz ze Szkołą Podstawową nr 1 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Małkini Górnej,  Szkołą Podstawową nr 2 im. Fryderyka Chopina w Małkini Górnej, Szkołą Podstawową im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kiełczewie, Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Prostyni i Szkołą Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Glinie realizuje projekt „Eksperymentuję, Odkrywam, Wiem" Beneficjentem projektu jest Fundacja Stiwek, a Partnerem Projektu Gmina Małkinia Górna. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Osi priorytetowej 10 Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu  państwa.

Wartość projektu łącznie 1 731 837,60

Czas trwania projektu : od 01.08.2019 roku do 31.07.2020 roku

Numer projektu RPMA.10.01.01-14-b926/18

Celem projektu jest udoskonalenie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych: kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, praca zespołowa i krytyczne myślenie 630 uczniów 6 szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Małkinia Górna przez udział uczniów w różnych formach zajęć dodatkowych.

Dla uczestników zajęć zaplanowano wyjazdy edukacyjne do: Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Centrum Badań Jądrowych w Świerku, Ogrodu Botanicznego w Powsinie, na Stadion Narodowy, udział w spektaklach teatralnych, zwiedzanie wystaw. W trakcie tych wyjazdów uczniowie będą pogłębiać wiedzę oraz uczyć praktycznego wykorzystania wiadomości uzyskanych w trakcie zajęć.

W ramach projektu zostaną także doposażone pracownie przedmiotowe.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-02-05
Data publikacji:2021-02-05
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Dmochowska
Liczba odwiedzin:915