Procedura organizacji przerw i dyżurów

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Procedura organizacji przerw oraz dyżurów nauczycieli na przerwach
w Szkole Podstawowej w Orle

Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

 1. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
 2. Nauczyciel w klasach I–III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
 3. W klasach niewymienionych w ust. 3 przerwy są organizowane zgodnie z planem zajęć .
 4. W czasie przerw uczniowie i nauczyciele zobowiązani są zakrywać usta i nos maseczką ochronną lub przyłbicą.
 5. Należy wietrzyć  części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć.
 6. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne zaleca się korzystanie przez uczniów w czasie przerw z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
 7. Na boisku szkolnym jest wymagane używanie środków ochrony dróg oddechowych.
 8. Uczniowie spędzają przerwy pod opieką nauczycieli dyżurujących.
 9. Uczniowie klas I – III przebywają na korytarzu sąsiadującym z salami  lekcyjnymi o numerach 4, 5, 6. Dla uczniów klas IV – VIII przeznacza się korytarz w pozostałej części budynku szkoły.
 10. Zadaniem nauczyciela dyżurującego jest dbanie o to, aby uczniowie przebywali w czasie przerw wyłącznie w swoim gronie, bez kontaktu z uczniami z oddziałów przypisanych do innej strefy, aby w miarę możliwości ograniczyć ewentualne rozprzestrzenianie się wirusa.

 Procedura wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r. i obowiązuje do czasu jej odwołania.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-10-26
Data publikacji:2021-10-26
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Dmochowska
Liczba odwiedzin:791