Jesteś tutaj: Start / Szkoła / Historia szkoły

Historia szkoły

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Najstarsze dostępne aktualnie dokumenty sięgają roku szkolnego 1958/59. W szkole zatrudnionych było 4 nauczycieli uczących w 7 klasach. Już wówczas działały organizacje szkolne i koła (Samorząd Szkolny, Szkolne Koło Młodzieży PCK, SKO). Biblioteka szkolna udostępniała swoje zbiory. Kierownikiem szkoły był Józef Uniowski. Warunki pracy i nauki były trudne ze względu na „szczupłe” pomieszczenia klas, rozrzucone izby lekcyjne po wsi Błędnica.

7 VII 1959 r. Zespól opiniujący przy Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego zatwierdził lokalizację i budowę 4 izbowej szkoły w Orle z pomieszczeniami mieszkalnymi   (protokół nr 110/59). We IX 1960 r. nastąpił końcowy odbiór i przekazanie szkoły do użytku.  Uczęszczało do niej wówczas 140 uczniów, a nauka trwała do 7 klasy.  Biblioteka udostępniała 1516 woluminów dla dzieci i dorosłych. Na lekcje dowożono uczniów z pobliskich miejscowości. W budynku brak było „światła elektrycznego”. 16 VIII 1962 r. nastąpiło podniesienie stopnia organizacyjnego szkoły. Zatrudniano wówczas 5 nauczycieli. 13 X 1962 r. w szkole zorganizowano Ognisko Przedszkolne, działało Koło Odbudowy Stolicy i Kraju. Organizowany był również wypoczynek letni dla uczniów. Do szkoły uczęszczało 149 uczniów. W maju 1963 r. do budynku szkoły przeniesiono aparat telefoniczny.

W roku szkolnym 1964/65 uczniowie nadal uczęszczali do 7 klasy włącznie, działał zespół samokształceniowy fizyki i chemii. Organizowane było nieobozowe lato ZHP.

W kolejnym roku nauka odbywała się w 5 izbach szkolnych, w szkole pracowało 6 nauczycieli. 8 IV 1965 r. wydano pozwolenie na wykonanie ogrodzenia trwałego szkoły. Było ono finansowane przez Komitet Rodzicielski. Wkład w finansowanie budowy ogrodzenia włożyło również miejscowe społeczeństwo. Przekazano ok. 120 tys. zł na ten cel. Już wówczas na terenie szkolnym znajdowały się zabudowania nowej szkoły, budynek gospodarczy oraz stary budynek szkoły na terenie bezpośrednio przylegającym do nowego terenu. Zaprojektowano wówczas budowę urządzeń sportowych (boiska do piłki ręcznej siedmioosobowej, boiska koszykówki, siatkówki, skocznię uniwersalną, bieżnię, boiska gimnastycznego) oraz urządzenie ogródków warzywnych i doświadczalnego sadu owocowego. Działało Koło Szkolnego Funduszu Budowy Szkoły oraz zatwierdzono działalność Szkolnego Koła Krajoznawczo - Turystycznego. Założono również kronikę szkoły.

W roku 1968/69  w szkole zatrudnionych było 7 nauczycieli, nastąpił remont sali do zajęć technicznych.

W nowym roku szkolnym stanowisko kierownika placówki 8 - o klasowej objęła Stanisława Brzostek. Zorganizowane zostało dożywianie – akcja „Szklanka mleka”. Do szkoły uczęszczało 142 dzieci z 4 okolicznych wsi, pracowało 8 nauczycieli. Zorganizowano zespól samokształceniowy wychowania fizycznego.

W roku szkolnym 1970/71 nauka odbywała się w 5 izbach lekcyjnych (pracowni geograficznej, matematycznej, fizycznej, języka polskiego i klas I-IV). Klasopracownia zajęć praktyczno - technicznych znajdowała się w starym budynku szkoły. Rok szkolny 1971/72 rozpoczął się pod kierownictwem Tadeusza  Staniaszka. W kolejnym roku do szkoły uczęszczało 132 uczniów, zatrudnionych było 9 nauczycieli. Działały następujące  koła zainteresowań: Żywe Słowo, kółko geograficzne, sportowe oraz chór.

W roku 1972/73 dyrektorem szkoły została Zofia Łuniewska. Rok później stanowisko to objął Stanisław Ościłowski i funkcję tą pełnił (z przerwą, w czasie której dyrektorem była Danuta Ościłowska) do 1999 r.

W roku 1973/74 w Żachach Pawłach i Bieli utworzono szkoły filialne, skupiające uczniów klas I - IV. Pozostali uczniowie dojeżdżali autobusem PKS do szkoły w Orle. Funkcjonowała również Spółdzielnia Uczniowska „BOBO”, współpracująca z Gminną Spółdzielnią SCH w Małkini.

W 1975 roku dla potrzeb szkoły został oddany budynek po byłej Gromadzkiej Radzie Narodowej. Uczyły się tam dzieci z ogniska przedszkolnego i klas I – III. W roku szkolnym 1976/1977 został zlikwidowany szkolny punkt filialny w Żachach Pawłach. W budynku szkolnym w Orle mieściło wtedy się 7 sal lekcyjnych, nie było gabinetu dyrektora, jak również wydzielonej szatni. Jej funkcję pełniła wnęka na korytarzu szkolnym. W drugiej wnęce korytarza znajdowała się biblioteka i Spółdzielnia Uczniowska. W szkole nie było też jadalni, jedynie kuchnia o małych wymiarach wyposażona w kuchnię węglową, kuchenkę elektryczną,  kredens i lodówkę. W celu zagospodarowania wnęki  na korytarzu zamontowano ślusarkę ozdobną wykonaną przez ZSZ w Małkini (urządzono tam szatnię i świetlicę). Istniał też kącik pamięci narodowej. Również w roku 1977 wykonano posadzkę lastrykową w ubikacjach wewnętrznych. Liczba uczniów w tym roku wynosiła 214 z podziałem na klasy Va  Vb, VIa  VIb .

W latach 1980/1981 nastąpiła zmiana obwodu szkolnego. Została wyłączona Biel. W latach 1981/1982 działały dwie drużyny harcerskie – im. M. C. Skłodowskiej i Heleny Marusarzówny oraz dwie drużyny zuchowe – „Zwinne Wiewiórki” i „Leśne Zwierzęta”. Funkcjonowały dwa budynki szkolne. Dzieci dowożono przyczepą autobusową „Jelcz” - łącznie 59 uczniów - z Niegowca, Żachów Pawłów i Daniłowa Parceli.  W lutym 1982 roku została powołana komisja socjalno – bytowa. Zastąpiła ona pracę Związków Zawodowych. Doposażono bibliotekę w regały.  W roku 1981 Spółdzielnia Uczniowska w konkursie o tytuł „Najlepszej Spółdzielni Uczniowskiej w środowisku wiejskim” zajęła II miejsce w województwie. W następnym roku szkolnym do klas I – VIII uczęszczało 180 uczniów. Prowadzono księgę apelową. Założono zbiorczą książeczkę oszczędnościową „Oszczędzaj na wypoczynek wakacyjny”. Szkoła zajęła I miejsce w województwie w konkursie „Dziś oszczędzam w SKO, jutro w PKO”, a  Spółdzielnia „BOBO” zajęła I miejsce w województwie w konkursie o tytuł najlepszej spółdzielni w środowisku wiejskim. W wakacje prowadzono „Dzieciniec Letni”. Uczniowie mogli korzystać z zajęć logopedycznych i reedukacyjnych.

W roku szkolnym 1983/1984 do szkoły uczęszczało192 uczniów. Nauka odbywała się na dwie zmiany. Na drugą zmianę uczęszczały dwie klasy. Prowadzono kronikę uczniów dowożonych do szkoły przyczepą autobusową. Odbywały się Gminne Rady Pedagogiczne. Szkoła zajęła II miejsce w województwie w konkursie „Dziś oszczędzam w SKO,  jutro w PKO”. W latach 1984/1985 podjęto Uchwałę o pięciodniowym tygodniu pracy. Stan uczniów w szkole nie zmienił się. Szkoła zatrudniała wówczas 12 nauczycieli. Obok Szkolnego Koła PCK swą działalność prowadził również Klub Wiewiórka. W tych latach przeprowadzony został remont dachu budynku szkolnego. W kolejnym roku szkolnym placówka liczyła 9 oddziałów, w tym 25 - godzinny oddział przedszkolny. Uczniowie wywalczyli II miejsce w gminie w konkursie „Szkoła gospodarna, czysta i zadbana”. Od roku szkolnego 1987/1988 szkoła posługiwała się nową pieczęcią. Treść pieczęci „Zbiorcza Szkoła Gminna w Małkini. Szkoła Podstawowa w Orle” została zmieniona na „Szkoła Podstawowa w Orle”.  W tych latach do szkoły uczęszczało 158 uczniów. Uczniowie otrzymywali stypendium. Swą działalność rozpoczęło Szkolne Koło LOP.

1 września 1990 r. zlikwidowano przysposobienie obronne w klasie VIII i wiedzę o społeczeństwie w klasie VII. Lekcje religii odbywały się w budynku szkolnym. Powstała Delegatura Ostrów Mazowiecka, której podlegała placówka w Orle, przedszkole natomiast w całości podlegało Wójtowi. Od roku szkolnego 1991/1992 podjęto decyzję o wprowadzeniu nowej skali ocen. W 1993 roku nastąpił kapitalny remont centralnego ogrzewania. Założono kaloryfery, wykonano remont pieców kaflowych w budynku klas młodszych. W roku 1998/1999 szkołę ukończyły dwa roczniki uczniów: klasa VI i klasa VIII. Rok później  nastąpiła reforma szkolnictwa i zmiana struktury z dwu-  na trzyszczeblową. Szkole nadano nowy statut. Dyrektorem została Halina Góral, która pełniła tę funkcję do 2007 roku.  Do gimnazjum ze szkoły przeszło 18 uczniów. Wtedy także zakończono budowę nowej kotłowni olejowej. Od 1 września 2001 roku  nastąpiło użytkowanie rozbudowanego budynku Szkoły Podstawowej w Orle, w którym znajdują się 3 sale lekcyjne, WC dla osób niepełnosprawnych, WC dla nauczycieli, pomieszczenie socjalne, korytarz oraz podjazd dla wózków inwalidzkich. 2 października 2001 roku odbył się pierwszy próbny sprawdzian uczniów klasy VI do gimnazjum. W roku szkolnym 2002/2003 szkoła otrzymała zestawy komputerowe od sponsorów: z Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej, Fabryki Mebli „FORTE”, Narodowego Banku Polskiego w Warszawie.

W roku szkolnym 2003/04 odnowiony został budynek gospodarczy przy szkole oraz plac zabaw. Szkolne Koło Ekologiczne rozpoczęło opiekę nad zabytkowym grobowcem w Orle i aktywnie współpracowało z Leśnictwem w Orle. Szkoła po raz pierwszy wzięła udział w Gminnej Spartakiadzie Szkół Podstawowych. W kolejnym roku szkolnym przejęto wyposażenie i pomoce dydaktyczne z likwidowanej w tym czasie szkoły w Daniłowie. W latach 2005 - 2006 zmieniono dach na szkole, wymieniono okna w 3 salach lekcyjnych, posadzki na balkonie, wymieniono gres oraz dokonano wymiany pieczątki szkoły w związki ze zmianą numeru telefonu. Oddano również do użytku nową pracownię komputerową współfinansowaną z projektu UE „Pracownie komputerowe dla szkół”. Uroczystego otwarcia pracowni poprzez przecięcie wstęgi dokonali Wójt Gminy Małkinia Górna – Marek Kubaszewski, wizytator – Jadwiga Dąbrowska oraz przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego – Bartosz Wileński. W 2007 roku dyrektorem szkoły została Barbara Kozłowska. Wymieniono wówczas stolarkę okienną w 4 salach, wyremontowano łazienkę dziewcząt oraz wybudowano nowe ogrodzenie szkoły (część od strony lasu i leśniczówki). W kolejnym roku szkolnym 2009/10 kontynuowano prace przy wymianie ogrodzenia (cześć od strony placu zabaw). Uczniowie brali udział w odbywających się co roku akcjach charytatywnych – Góra Grosza, „Pomóż i ty”. W 2010/11 realizowano projekt współfinansowany ze środków UE „Mój pierwszy robot” oraz rozpoczęto współpracę ze Stowarzyszeniem Dom Rodzina Człowiek. Uczniowie zainicjowali zbiórkę nakrętek na rzecz niepełnosprawnych podopiecznych stowarzyszenia. Ponadto Sołectwo Orło przeznaczyło swój fundusz sołecki na budowę boiska do siatkówki i utwardzenie placu przy szkole. Dokonano również odbioru i przekazania wyposażenia boiska do piłki nożnej. W 2011/12 roku uczniowie rozpoczęli realizację wieloletniego programu edukacyjnego „Ratujemy i uczymy ratować”. W 2012 roku nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora szkoły, funkcję tą objęła Dorota Wileńska. Szkoła otrzymała pomoce naukowe w ramach realizowanego projektu współfinansowanego ze środków UE „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I - III w Gminie Małkinia Górna”. W ramach projektu przeprowadzono również zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, zajęcia plastyczne, zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, zagrożonych ryzykiem dysleksji, zajęcia dla uczniów z trudnościami matematycznymi oraz trudnościami w nauce języka angielskiego. Rok szkolny 2013/2014 przyniósł kolejną realizację projektów UE – „Mój pierwszy robot” oraz „Akademia Małego Człowieka”, w ramach którego prowadzone były zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych, tj. matematyczne, przyrodnicze i muzyczne, otrzymano również pomoce naukowe. Ponadto szkoła zdobyła certyfikat „Placówki promującej narzędzia edukacyjne XXI wieku”. Wybudowano nową studnię głębinową. W 2014/2015 zmieniono wyposażenie klasy I, oddziału przedszkolnego. Szkoła otrzymała nowy sprzęt na plac zabaw. Uczniowie kontynuowali udział w akcjach charytatywnych: coroczna zbiórka nakrętek, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.  W ramach Rządowego Programu Razem Bezpieczniej został opracowany program profilaktyczny pod nazwą „B&N - czyli B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony, który realizują wszyscy uczniowie naszej szkoły. W bieżącym roku szkolnym dokonano wymiany stolarki okiennej, drzwi wejściowych, remontu balkonu, wymiany instalacji sanitarnej w kotłowni. Ponadto szkoła zdobyła certyfikat „Wiarygodna szkoła”. Kontynuowana jest realizacja programów profilaktyczno - zdrowotnych we współpracy z Powiatową Stacja Sanitarno - Epidemiologiczną. Zbiory biblioteczne wzbogaciły się o 60 pozycji książkowych w związku z przystąpieniem do programu rządowego „Książka naszych marzeń”.

Rys historyczny opracowano w oparciu o materiały archiwalne i bieżące znajdujące się w posiadaniu Szkoły Podstawowej w Orle.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-11-20
Data publikacji:2017-11-20
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2295